1840 Sayımı   


turkcell süper lig fenerbahçe galatasaray beşiktaş diet zayıflama sağlık spor kozmetik moda fal burç iddia türküleri mp3 şarkıları indir resimler

 

English - Summary
Kemaliye Tanıtımı
Kemaliye Tanıtımı
Kemaliye Tarihçesi
Kemaliye Adı
Eğitim ve Öğretim
Eğitim ve Öğretim
Eğin'de Sosyal Hayat
Eğin'de Ticari Hayat
Eğin'de Sanayi
Ayakkabıcılık
Eğin Türküleri
Eğin Manileri
El Sanatları
El Sanatları
Eğin Ağzı
Eğin Mutfağı
Eğin Bitki Örtüsü
Eğin'nin Su Kaynakları
Yeraltı Zenginlikleri
Kemaliye'nin Köyleri
Araştırma-Literatür
Kemaliye Haber Ajansı

Kemaliye'de Turizm

Kemaliye'de Yamaç Paraşütü

Eğin'de Turizm
Etkinlikler Takvimi
Gezilmeli Görülmeli
Eğin Fotoğrafları
Eğin'de Ne Yenir, İçilir?
Konaklama Tesisleri
Eğin'de Alışveriş
Eğin'e Nasıl Ulaşılır?

Kemaliye'de RaftingKemaliye'de Rafting

Kemaliye'de Bisiklet Sporu


Faydalı Bilgiler ve Gazete Haberleri

Hacı Ali Akın
SKY LIFE (English)
Ferhatların Kenti 1
Ferhatların Kenti 2
Kemaliye'ye...
Kemaliye hazineleri
Azmin Zaferi
Erzincan'da Yaz
Olmadı Sayın Vali
Vali Bey Birgün
Tarihi Kentler Birliği
Bilgisayar hayatımı...
Ali Coşkun
Barışı severim...
Altın Rezervi
100 ton altın rezervi
Taşyolu ve Getirdikleri
Kemaliye hazineleri
Köprü, Ayşe Kulin
Doğu'nun beyefendisi
Turizm Fuarı 1
Turizm Fuarı 2
Kadıgölü
H.Ali Akın M.Y.Okulu
...Ve Nostalji
Cumhuriyet Bayramı
Trilyonluk Miras
1840 Sayımı
Balkırı’da ev sevinci
Özel Müze
Alevi-Sunni ...
Eğin'de Namaz Vakitleri
Hıdır Abdal Sultan
Akıl veren çok
Erozyon Keban'ı ...
Kitaplar ve Tezler
İpekçilik Milli Komitesi
Ankara unutunca...
Bir Toplantı'nın ...
Şiirler
Ermeni İsyanları

Tatil, turist doğal ürünler, outdoor,  rafting, kano, trekking. Tatil fırsatları. Bot safari. Anadolu evleri, tarihi kültür turları.  istamboul, Canakkale, Anzac Tour, Anzac day Cappadocia, Hotels in Cappadocia, Cappadocia Hotels, tours Cappadocia, baloon tours, cave hotels in cappadocia, Kapadokya, sufism, sufist, Kayseri, Hotels in Kayseri, Kayseri Hotels, tours in Kayseri, Trabzon, Trabzon Hotels, Hotels in Trabzon, tours Trabzon, laz, sumela manastiri, monastery, Sinop, Sinop Hotels, Hotels in Sinop

İ

1840 Sayımı

Eğin'de 17. yüzyıla, kadar ekonomik yaşam hakkında bilgi veren kaynaklara pek rastlanamaz. Halkın göçebe unsurları daha çok hayvancılıkla uğraşmışlar, yerleşik kesim ise elsanatlanna ve ticarete yönelmişlerdir.

18 ve 19. yy.lar ise, Eğin tam anlamıyla bir kent görüntüsüne dönüşmüş ve ekonomik merkez niteliğini kazanmıştır. Asya, Afrika ve Akdeniz kıyılan için önemli bir statüsüyle ilgi çekmiş, adını dönemin ticaret merkezlerinde duyurmuştu. O dönemlerde özellikle kurudut, ipek ve halı başlıca ihraç ürünleri arasında sayılıyordu. Kent merkezinde yaşam standardı oldukça yüksekti. Büyük ve konforlu evlerin yapıldığı bu yıllara rastlar. Bu yaşam biçimi I. Dünya Savaşı sonlanna kadar sürdü.

Aşağıda detaylı olarak verilen Eğin Şer'iye Sicilleri, kentin o tarihlerde parlak bir ticarî faaliyet içinde olduğunu açıkça göstermektedir. İşkollan ve esnaf sayılan oldukça yüksek olan 19. yüzyıl, Eğin'in ekonomik yaşamdaki altın yılları sayılır. Kasabadan hayvanlara yüklenen sarı sahtiyan, ipek manussa, hah, boya, deri dış pazarlara götürülür, dışardan da altın ve gümüş gelirdi. Sanat ve ticaret genellikle Ermeniler'in elindeydi. Halep kenti de bu alışverişin hem alıcısı, hem de satıcısı merkezini yapıyordu.

Üretim ve ticaretin, Eğinlilerin geçimini sağlamayışı nedeniyle, göç olgusu başladı. Moltke'nin verdiği bilgilere göre, 19. yy.m ilk yansında İstanbul'da kasaplık, hamallık, bakkallık, kömürcülük Eğinlilerin geçim kaynağı olurken, Ermeniler sarraflık ve ticarî işlerde ilçenin sosyal ve ekonomik yaşamını yönlendirmişlerdir.

Ankara, Etnografya Müzesi Kitaplığı'nda saklı Eğin Şer'iye Mahkemesi 1256 (1840) tarih ve defter 6-7'de görülen kayıtlara göre, Eğin'de işkollarım ve bu işkollarına sahip Müslüman ve Hıristiyan iş sahiplerinin adedini gösterir çizelgeye bir göz atalım:

İŞ KOLLARI ADI
MÜSLÜMAN ADET
HIRİSTİYAN ADET
TOPLAM ADET
    Debbağan (Deri sepicileri)      038      032      070
    Kefeşgiran (Ayakkabıcılar)      035      148      183
    Sarraçyan (Saraçla)      001      004      005
    Mutaiyan (Keçi kılından torba yapan esnaf)      003      002      005
    Semerciyan (Semerciler        -      004      004
    Terziyan      001      051      052
    Kürkçüyan (Kürkçüler)        -      032      032
    Çulhacıyan (El tezgahında dokuyucular)      001      104      105
    Hallaçyan (Pamuk atıcısı)        -      007      007
    Boyacıyan        -      014      014
    Tüccaran      078      056      134
    Dellâlan (Çığırtkanlar)      004        -      004
    Attaran (Kokulu maddeler satanlar)      008      002      010
    Hekiman (Doktor)        -      004      004
    Duhanciyan (Tütüncüler)      028      006      034
    Bakkalan (Bakkallar)      083      002      085
    Poliçesi ve Sarraf        -      042      042
    Berberan (Berberler)      015      020      035
    Ahengiran (Demirciler)      004      027      031
    Nalbandan (.Nalbantlar)      015      004      019
    Çilingiran (Çilingir esnafı)        -      014      014
    Tüfekciyan (Tüfek yapan esnaf)        -      007      007
    Saatciyan (Saatçılar esnafı)      002      003      005
    Kuyumcular        -      021      021
    Kalaycı        -      025      025
    Hanciyan (Han işletenler)      012        -      012
    Tenekeci        -      009      009
    Kahveciler      010        -      010
    Ekmekçiler      025      018      043
    Kebabçılar      004      003      007
    Değirmenci (köyler dahil)      028      009      037
    Çömlekçiler      005      004      009
    Hızarcılar      026      005      031
    Dülgerler      029      021      050
    Duvarcılar      017      005      022
    Hamalan (Hamallar)      012      003      015
    Kellekçiler (Su üzerinde taşım aracı)      020      002      022
    Katırcılar      080        -      080
    Bangiran (Beygirciler)      028      002      030
    TOPLAM      612      712     1324


Yukarıda çizelgede görüleceği üzere, Eğin'de ekonomik ortam 19. yy.da en parlak dönemini yaşamıştır. En kârlı ve vücudu fazla yıpratmayan işkolları da gayrimüslimlerin (Ermenilerin) elinde bulunmaktadır.

Bakkallık, inşaat işleri, katırcılık gibi insanı tez zamanda yıpratan ve az kazanç sağlayan işkollannda ise, daha çok Müslümanların çalıştığı görülmektedir.

1872 TARİHLÎ SALNAME'YE GÖRE EĞİN'DE YAPILARIN SAYISAL DAĞILIMI

Eğin kazası merkezinde bina sayımlan da yapılmış ve sonuçlan belgelerle saptanmıştır. Başvekalet Arşiv Dairesi, Diyarbakır Salnamesi 1288 (1872) tarihli 99-101 defter kayıtlarına göre yapılan sayım sonuçlannı aşağıya alıyoruz:
 

Sayıma Konu Olan Birimler
Adet
Sayıma Konu Olan Birimler
Adet
    Hane     2.087     Mektebi Rüştiye          1
    Dükkan        481     Mektebi Müslim        13
    Han         12     Medrese          7
    Hamam           2     Ahır       178
    Değirmen          19     Samanlık       116
    Fınn          14     Çeşme       111
    Kahvehane          12     Şadırvan          1
    Mağaza          99     Ermeni Mektebi          1
    Boyahane           2     Kilise          2
    Dabağhane           6     İskele          9
    Dink           2     Köprü          2
    Puruthane           2     Arsa         28
    Tandırdamı         95     Müslüman Mezarlığı         7
    Camii           6     Ermeni Mezarlığı         3
    Mescid         14     Müslüman nüfusu    15.922
    Bahçe      2.000     Hıristiyan nüfusu      6.480

TARİH BOYU EĞİN (KEMALİYE) NÜFUS VERİLERİ

Eğin'in saptanabilen ilk nüfus verileri 1518 tarihli Tahrir defterinde yer alır. O tarihli Müslüman nüfus 14 hane, gayrimüslim nüfus 119 hane olarak belirtilir. Hane sayısı ortalama 5 kişi alınırsa, Eğin'in o tarihlerde, 16. yüzyıl başındaki nüfusunun 1200 kişiye yaklaştığı söylenebilir.

19. yy. ile, düzenli ilk nüfus sayımının yapıldığı 1927 yılı arasında bununla ilgili sayısal bilgiler, bölgede inceleme yapan gezginlerin notlanndan ve Vilayet Salnamelerinden öğrenilebilir.

Buna göre:
1835 yılında, J.Brant şehirde mevcut 2700 evde, 2000'nin Türklerin, 700'ünde ise Ermenilerin oturduğunu söyler.C.Rittr ve C.Texler, bu sayılan aynen kabul eder.

Şemsettin Sami, 1888 yılıda tüm nüfusun 10.000 kişi dolayında olduğunu kaydeder. Y.Cuinet, 1890 yılında 19.000 olan nüfusun 11439'unu Müslüman, 7561'ini de Gregoryan Ermeni olarak gösterir. W.Yorke, 1890'daki 15000 olduğunu, bunu yan yarıya İslâm ve Ermenilerden oluştuğunu belirtir.

Diyarbekir Vilayeti Salnamelerinde Eğin Nüfusu Kayıtları;

YILLAR
KÖY VE MAHALLE TOPLAMI
MÜSLÜMAN NÜFUS
GAYRİMÜSLİM NÜFUS
TOPLAM NÜFUS
   1288 (1871)
57
2288
2978
5262
   1291 (1874)
56
2326
2712
5038
   1292 (1875)
56
2426
2712
5138

Mamuret ül-Aziz Vilayeti Salnamelerinde Eğin Nüfus Kayıtlan
 

YILLAR
KÖY VE MAHALLE TOPLAMI
MÜSLÜMAN NÜFUS
GAYRİMÜSLİM NÜFUS
TOPLAM NÜFUS
   1298 (1881)
54
 3.143
2.636
 4.779
   1301 (1884)
?
12.700
5.507
18.207
   1305 (1888)
?
13.720
5.507
19.207
1325 (1907)
62
30.408
9.513
40.424

Tüm bu veriler değerlendirildiğinde, Eğin (Kemaliye) nüfusunun 16. yüzyıldan itibaren arttığı, 19. yy.da durakladığı ve 20. yy.da ise giderek düştüğü dikkati çekmektedir.
 

Kemaliye:Evleri

Evde Gündelik Yaşam
Evler ve Kapılar
Mimari Özellikleri
Ev Maketleri
Ev Resimleri

Önemli Siteler

- Kemaliye Haber Ajansı

- Doğa Sporları Şenliği

- Kemaliye Köyleri Forumları

- Kemaliye Eğin Radyosu (Aktif Değil)

- KEMAV Vakfı

- Kemaliye Kaymakamlığı

- Kemaliye Evleri

- Kemaliye'de Turizm

- Kedost Turizm Acentası

- Email İle İletişim Grubu


Çanakkale'de Şehit olan Kemaliyeliler!


Kemaliyeli Yazılar

- Eğin'de Ayakkabıcılık

(Osman Bedri Sağçolak)

- Eğin'de Köy Düğünü

(Tacin Ersoy)

- Kemaliyeli Çanakkale Şehitleri


Kemaliye (Eğin) ezgileri ve oyun havaları CD ve Kaseti

Sanatçı: Fikret Köse


Lütfi Özgünaydın

Kemaliıye Resimleri


STK'lar ve Resmi Daireler

Vakıf ve Derneklerimiz
Resmi Daireler, İrtibat


Tarihi Kentler Birliği ve Çekül Vakfı ve Kemaliye Temsilciliği

Kuruluş Öyküsü
Tarihi Kentler Birliği
Çekül Vakfı
Kentler Çocuklarındır
7 Bölge 7 Kent

Kemaliye Kenti

 

ve

Avrupa Tarihi Kentler ve Bölgeler Birliği

üyesidir!


Kemaliye Resimleri

Vali Recep Yazıcıoğlu
Kemaliye Amblemler
Kemaliye Haritaları
Kemaliye Evleri
L. Özgünaydın -Evler
L. Özgünaydın-Manzara
Dr. F. Çelikmen Albümü
Kapı Tokmakları
Kemaliye Fotoğrafları
Halı Şti. ve Çuval Dokuma
Folklör ve Fotoğraflar
Taşyolu Fotoğrafları
Tandır Fotoğrafları
Ersoy Atay Albümü 1
Ersoy Atay Albümü 2
Ersoy Atay Albümü 3
Belediye Broşürü
Doga Sporları Resimleri
Eğin Eğitim Kurumları
Bitkiler ve Hayvanlar
Ressam Selami Yazıcı


NÜFUS:

1997

3.086

1990

2.044

1985

3.007

1980

2.614


Göç ve Gurbet

Eğin, Göç ve Gurbet
Gurbette Eğinli
Email Haberleşme Grubu

Kemaliye'ye nasıl ulaşılır?

Kemaliye'ye Nasıl Ulaşılır?


 tour, gallipoli, Edirne, Edirne Hotels, Hotels in Edirne, tours Edirne, Central Region of Turkey, Ankara, Ankara Hotels, Hotels in Ankara, Tours Ankara, estambuli istambul, Turkei, Turkiye, Turquia, Istamboul, Bursa, Bursa Hotels, Hotels in Bursa, Tour in bursa, Hotels of Bursa, Canakkale, Canakkale Hotels, Hotels in Canakkale, Hotels of Canakkale, Troya, Tours in  kapatuka, Konya, Konya Hotels, Hotels in Konya, tours Konya, mevlana celalettin rumi, dervishes,


Sorularınız için: bilgi @ kemaliye.net adresine email atınız.

BU SiTE BiR KiT DESIGN YAPIMIDIR. HOSTING By KeskinMavi Hosting.

Kemaliye.net projeleri bir Proje Evi Yerel Kalkınmaya ve Tanıtıma Destek Projesidir.

Son güncelleme: 05/09/10.